Om Søllinge vuggestue og børnehave

Kernehuset i Søllinge er en privat integreret institution.

Om Søllinge vuggestue og børnehaveEn af de store fordele ved en privat institution er, at man som forældre har mere indflydelse på, hvordan børnenes dagligdag skal fungere. Samtidig fungerer Kernehuset også som et samlingspunkt for både personaler og forældre. Vi afholder flere arrangementer i løbet af året, hvor både personale, børn og forældre deltager.

Kernehuset arbejder ud fra de læreplanstemaer, der er fastsat af kommunen. De 6 læreplanstemaer er den måde vi sikre os, at vi når hele vejen rundt om jeres børn.

Vi er en institution der vægter relationer, bevægelse og ude-livet. Vi bruger gerne nær-miljøet til at styrke børnenes sociale kompetence, deres motoriske udvikling og fysiske formåen. Børn er skabt til at bevæge sig. De lærer og sanser gennem kroppen, hvorved det er vigtigt, at vi giver dem mulighed for fysisk udfoldelse, så de kan få en masse erfaringer.

Børn kan selv og vil gerne hvis de får muligheden.

Om Søllinge vuggestue og børnehaveVi leger på sportspladsen i Søllinge , hvor vi løber, spiller bold og får pulsen op, Klatremusene og Springfrøerne laver også bål på legepladsen og i bålhytten. I sommerhalvåret cykler Springfrøerne en gang i ugen ned til den lokale kirke.

Græshopperne har særlig fokus børns sansemotoriske udvikling. Vi har et læringsmiljø med plads til bevægelse, hvor børnene via deres egne lege bliver udfordret og styrket i deres grundmotoriske bevægelser, så som, at kravle, trille, hoppe, gynge, snurre rundt, kravle op og ned.