Bestyrelse og Støtteforening

Hele navn E-mail Telefon Titel
Anja Anita Ludvig Hansen (mor til Helen) anja.anita.hansen@gmail.com 53 63 22 06  Bestyrelsesmedlem
Formand
Julie Egelund Pedersen
(mor til Aia og Nellie)
pedersenjulie7@gmail.com 22 32 16 70  Bestyrelsesmedlem
Lise-Lotte Pedersen
(mor til Oda Marie og Gorm-Anker)
lislotped@gmail.com  30 70 91 28 Bestyrelsesmedlem
Næstformand
Jannicke F. Danielsen (mor til Lukas) jannipigen18@hotmail.com  20 77 15 19 Bestyrelsesmedlem /
Støtteforeningen
Katrina Eversen
(mor til Ada og Léon)
katrina_eversen@hotmail.com   60 57 31 03 Bestyrelsesmedlem /
Støtteforeningen
Bo Staal leder@sollingevb.dk 20 97 20 72  Konstitueret eder
Nicolaj 29 60 11 50 Personale repræsentant