Dokumenter

Herunder finder du en række dokumenter, som du kan downloade til din computer, telefon eller iPad. Det kan du gøre ved at klikke på linket ud for hvert dokument.

Shelf Wood

Shelf Wood

Kernehusets vedtægter

  • Vedtægt for den private integreret institution – Kernehuset (se vedtægterne på reolen)

Pædagogisk læreplaner (gældende til årsskiftet)

Her i vores pædagogiske læreplan beskriver vi, hvordan arbejdet med seks pædagogiske læreplanstemaer kommer til udtryk i forskellige typer af pædagogiske aktiviteter. Vi giver dig et indblik i, hvordan vi løbende arbejder med at skabe en tryg, anerkendende og lærerig børnekultur, som inspirer og motiverer børn til leg læring og udvikling i læringsmiljøer af høj faglig kvalitet.

Vi lægger stor vægt pa at børns læring og udvikling skabes gennem legende pædagogiske aktiviteter, som tager afsæt i børnegruppens sammensætning og det enkelte barns ressourcer og behov

  • Kernehusets pædagogisk læreplan (se læreplanerne på reolen)

Sådan dokumenterer og evaluerer vi vores pædagogiske arbejde

Hent dokument

Sådan sikrer vi den korrekte normering til børnehavebørn under 3,1 år

Tillæg til læreplansbeskrivelser

Børn med særlige behov

Her i Kernehuset anser vi børn med særlige behov, som børn med andre forudsætninger. Børn med andre forudsætninger, har ofte udfordringer af forskellig karakter i henhold til adfærd, trivsel og udvikling. Dette er oftest mest synligt på det sociale plan, specielt i samspillet og i relation til de andre børn, eller i tilknytningen til de voksne. Børn med særlige forudsætninger kan også være normalt velfungerende børn, der i en periode i deres tid i institutionen har brug for særlig opmærksomhed, støtte eller nærvær fra de voksne.

Barnets alsidige personlige udvikling

Her vedrører der emner som personlig udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier,  social inklusion.

  • Barnets alsidige personlige udvikling [ hent skema ]

Seneste evaluering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner:

Kernehusets tilsynsrapport 

Findes under dokumenter