Sådan melder du dit barn ind.

Ved spørgsmål – eller brug for hurtigere svar? Ring lige nu på tlf. 26 23 52 00

Vi svarer på hverdage mellem 7.00 og 16.00

Step 1 of 4

Barnets oplysninger

Når der er plads kan dit barn starte med det samme.😄

Når der er venteliste, tager vi børn ind efter tur. 🙋🙋🙋

Søskende til børn i Kernehuset har fortrinsret på ventelisten

 

Læs om betaling her

(Vi følger Faaborg-Midtfyn Kommunes takster)

  • Vuggestue:  3926,- kr. inklusiv ble-ordning  og frugt-ordning
  • Børnehave: 2257 ,- kr. inklusiv frugtordning
  • Der betales for alle årets 12 mdr.

Betaling for dagtilbud opkræves månedsvis forud.

Opsigelse af plads skal ske skriftligt med to måneds varsel til 1. i måneden
Der gælder de samme regler for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud, som i de kommunale institutioner.

 

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud giver familier mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med pasning i private pasningsordninger. Læs mere på kommunens hjemmeside.

 

30 timers dagtilbud

30 timers dagtilbud er et tilbud til forældre, som er på barsels- eller forældreorlov. Du har ret til et 30 timers dagtilbud i det dagtilbud, som dit barn er indmeldt i, hvis du forælder og kan dokumentere, at du holder barsels- eller forældreorlov efter reglerne i barselsloven. Læs mere på Fåborg kommunes hjemmeside.

 

Du skal selv sørge for en forsikring, som dækker dit barn i tilfælde af en ulykke.

Det er vigtigt at du har en heltidsulykkeforsikring til dit barn, så dit barn er dækket i tilfælde af for eksempel tandskade, ødelagte briller og andet.

Daginstitutioner er ikke lovmæssigt forpligtet til at tegne ulykkesforsikring for børnene i institutionen.

Der er derfor ikke afsat penge i budgettet til at tegne ulykkeforsikring for institutionens børn.